Nyttige beredskapslenker i en krisesituasjon

I min jobb i Eigersund kommune, der jeg har det overordnede stabsansvaret for beredskap, og det direkte informasjonsansvaret som kommunalsjef informasjon, er det en del lenker og nettsteder som jeg finner nyttig å ha lett tilgjengelig.

Disse har jeg liggende tilgjengelig flere steder, men også på min egen nettside www.hobbiten.net under kategorien Beredskap.

Her tar jeg en liten gjennomgang av mine favorittverktøy ut i fra de lenkene jeg har på min egen nettside.

Sist oppdatert 16.9.208 med info om Kystverkets kartside Kystinfo.

 • CIM 
  Her har jeg lagt inn direktelenke til DSB-CIM for Eigersund kommune slik at jeg slipper å måtte legge inn fylke og kommune, og går direkte til påloggingsbildet for vår kommune.
 • CoverItLive 
  Nettverktøy for å kjøre nettmøter. Facebook har nok overtatt mye av funksjonen/behovet, men det er fortsatt nyttig å ha muligheten. Sist det var kommunestreik hadde vi hver morgen nettmøte med aktuelle fagfolk og der vi svarte på spørsmål og ga informasjon. Det var relativt mange som fulgte med nettmøtet live, eller som gikk inn og så på resultatet i ettertid. 
 • DSB beredskapskart 
  Når vi først er på beredskap, er det jo like greit å bruke beredskapskart. Her finnes det meste av kartdata om samfunnssikkerhet og beredskap med et utall av ulike temalag som du kan skru av og på. En variant av DSB Kart viser distriktsinndeling for beredskapsetater i Norge og Sverige. Pluss for mulighet for pålogging og brukerveiledning.
 • Egersund Røde Kors
  Lenke til «vårt» lokale Røde Kors og Hjelpekorps, en svært viktig samarbeidspartner – og som kommunen selvsagt har formell samarbeidsavtale med.
 • FinnSenderen.no (NKOM)
  Her finner du oversikt over ulike sendere for mobil, radio og TV. Zoom inn til ditt område og du får oversikten. Du kan også sortere (filter) på ulik teknologi (2G, 3G, 4G mm og ulike operatører. Av flere årsaker kan det være nyttig å ha oversikt over hvor det er slike master. F.eks ved lokale strømbrudd som rimelig kjapt får konsekvenser for mobildekning og dermed også for befolkningsvarsling.
 • Fylkesmannen i Rogaland
  Direktelenke til «vår» fylkesmann sine nettsider om samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Halo.no
  Mens yr.no er en tjeneste for allmennheten, er Halo en værtjeneste som er skreddersydd for METs samarbeidspartnere i offentlig sektor. Halos brukere er i hovedsak offentlige myndigheter, samt enkelte private aktører som utfører oppdrag på vegne av stat eller kommune. Den enkelte virksomhet må ta kontakt for å få opprettet bruker, og kan deretter selv opprette egne brukere.
 • Google Alerts
  Har du Google-konto, kan du opprette varsel, dvs faste automatiske søk, på ulike søkeord og/eller søkestrenger. Du legger bl.a inn det du ønsker å søke på, hvor ofte du ønsker melding om treff, kilder (f.eks nyheter, blogger, nett eller automatisk) og språk. Ved treff, får du e-post med lenke til e-postadressen du har bedt om.
 • Kystverket – Kystinfo 
  Her har du mange muligheter til å velge ulike temakart (lag) der du finner det meste av sjø- og havnerelatert informasjon som f.eks oversikt over nødhavner, IUA, ISPS-havner, bølgehøyder, vindretninger mm. 
 • Mention
  Samme som Google Alerts, men en betaltjeneste for nett- og mediaovervåking.
 • NVE Eigersund – NVE Atlas – Hydro
  Lenke til rapport, kart mm som NVE har utarbeidet i Eigersund kommune, samt lenke til NVEs kartbase Atlas der det enkelt kan søkes opp flomsoner og annen informasjon. Samt litt ekstra hydrologiske data fra NVE.
 •  SeNorge.no
  Dette er en åpen portal på Internett, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge – og mye mer. seNorge er et samarbeid mellom NVEmet.no og Kartverket
 • SeHavniva.no
  Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.
 •  Sildre.noHellelandGjedlakleiv
   Sildre.no RogalandBjordalGya
  Sildre er en oversikt over hydrologiske målestasjoner og måledata i Norge. 
   Dette er et absolutt «must» om du har vassdrag i ditt område. Er det målestasjoner i ditt vassdrag, får du opp bl.a vannføring og vannstand i pr time. Jeg har lagt inn direkte lenke til våre fire viktigste målestasjoner og til Rogaland. 
 • Sivilforsvaret i RogalandFacebook
  Lenke til «vårt» Sivilforsvar, en svært viktig samarbeidspartner.
 • Statens Kartverk – Lag kart
  Enda en kartside, men der det også er nyttig tilleggstema som du kan bruke og ikke minst tjenesten der du lager ditt eget kart for nedlasting, dele dette – enten det er til beredskap eller tur.
 • Varsom.no Eigersund Flom – Eng
  Her finner du fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for din kommune på www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Her kan du også abonnere på slike varsler (SMS og e-post). Også et «must». Nå også med engelsk varsling, selv om den er litt vanskelig tilgjengelig.
 • Varsling24 – Varslemeg.no – V25.no
  Vår kommune har (selvfølgelig) mulighet for befolkningsvarsling og vår leverandør er Varsling24. Her er lenke til direkte innlogging, registrering av tilleggsoppføringer og har jeg blitt varslet, samt til reserveløsninger deres.
 • Været for Eigersund – Værradar 
  Direktelenke til yr.no Egersund, samt værradarbilde for Egersund. Spesielt værradarbildet er nyttig når det er ekstremvær, men også når du skal ut på tur eller gjør noe ute.
 • Windytv.com
  Et engelsk værnettsted med mer grafisk værfremstilling. Ved innlogging kan du også få engelsk tekst selv om du har norsk på din pc.

Så er det et par nettsteder som ikke bare brukes i beredskapsammenhenbg, men også for egen del og til å formidle informasjon til publikum. Når folk ikke vet noe, spør de ofte kommunen.

Og så har jeg selvfølgelig også direktelenker til våre nettsteder.

  • Facebook/Eigersund
  • Eigersund kommune CP
  • Beredskapsblogg – EK
  • YouTube Eigersund kommune