11 – Just Broch (1895-1988)

Just Broch 1927 - Norske Læger
Just Broch 1927 – Norske Læger

Just Broch, f. 1. april 1895, i Hamar, døpt 26. mai 1895 Vang Hamar og døde 4. juli 1988, 93 år gammel, i Stokmarknes.  

Han giftet seg 20. august 1921 i Christiania med Margit Kristine Knudsen, 1. juni 1892 (Christinania), datter av Absalon Knudsen, verksmester ved Akershus Landsfængsel, og Karen Birgithe Petersen. Død 8. mars 1949.

Han var sønn av Just Johan Bing Broch (1854-1947) og med Hedvig Ulrikke «Dikka» Fritzner (1849-1929).

De fikk to barn: Lars Marius Broch, f. mai 1922 i Advent Bay Svalbard og Jan Ulrik Broch, 19. april 1925 i Oslo.

Just Broch - Norske Læger (1976)
Just Broch – Norske Læger (1976)

Norske læger 1909-1925 opplyser at han tok eksamen artium i 1913 (Tf.) og i decbr. 1920 medie. eks. (haud illaud. 158.6).

Han blev utskrevet sanitets sekondløinant 4. april 1918 og utskrevet sanitets premierløinant 1. jan. 1921. 

 • Verkslæge ved Bjørkaasen gruber i Ofoten 1. februar 1915 – 15. juli 1921.
 • Verkslæge ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani Longyear city, Svalbard, 15. august 1921 – 15. august 1923
 • Blev 26. okt. 1923 beskikket til distriktslæge i Skjerstad, hvor han tiltraadte 8. december 1923. 19. mars 1926 blev han entlediget fra denne stilling, fratraadte  i starten av april 1926.
 • Fra april praktisert han privat i Nes, Romerike, med bopæl ved Aarnes stasjon.
 • 3.9.1932 opplyser Aftenposten at «Som distrikslæge i Nes, Romerike, under ledigheten efter dr. Kjølstad, som er utnevnt til fylkeslæge i Buskerud, er av fylkesmannen konstituert kommunelæge Just Broch». Tiltrådte 1. oktober 1932 – 25. august 1935.
 • 4. oktober 1935 ble han beskikket som distrikstlæge i Hammerfest (Aftenposten 23.1.1936) hvor han tiltrådte 25.januar 1936 til 9. april 1944.
 • De ble tvangsevakuert fra Hammerfest i 1944 og huset deres ble brent av tyskerne under tilbaketrekking i Finnmark.
 • 19.9.1944 ansatt ved Maria Sjukhus, Norske Lægekontoret.
 • 1945 Sjef Finnmark epidemilasarett Kirkenes og noen måneder kst. distrk 1 Sør Varanger. 
 • Distrikstslege Hadsel 1946 – 1965, siden privat praksis Stokmarknes.

Krigen 1940-1945
I  arkivet fra Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor, 1940-1945, flyktningleiren på Kjesäter er 31338 Broch, Just (10485) og 31377 Margit Kristine Broch (010692) registrert inn i Sverige 23. august 1944.

Just Broch. Kartotekkort 1944-
Just Broch. Kartotekkort 1944-

For både Just Broch og Marit Kristine Knudsen Broch er det kartotekkort, men kun avhørsrapport for Just Broch.

I avhørsrapporten fra flyktningleiren på Kjesäter, avgitt av politikonstabel H. Bjørnerud, fremgår det at «Avh. reiste til Sverige på grun av at hans 2 sønner har deltatt i illegalt arbeide i Norge. Sønnerne er nå gått i landflyktighet. Avh. følte seg ikke lenger sikker i Norge og for å undgå å bli arrestert og satt i fengsel og konsentrasjonsleir, flyktet avh. sammen med sin hustru Margit Kristine til Sverige 23/8 1944.»

Margit Kristine Knudsen (1944)
Margit Kristine Knudsen. Kartotekkort 1944.

I kartotekkortet til Margit Kristine Knudsen fremgår det at hun tok lat. artium 1910 og Forberede prøve til filosofikum. Hun var husmor fra 1921 til avreise til Sverige. Hun arbeidet i administrasjonen som vikar Hovedreg fra 28. mai 1945.

Begge reiste tilbake til Norge i juli 1945.

Litt kuriosa:

 • Folketelling 1900 for 0401 Hamar kjøpstad viser at han var sønn og bodde sammen med familien og husgjerning Mina Blystad. De bodde i Tellingskrets 007, Bosted by: 0036 Negaards børn, leilighet nr 1.
 • Han fikk førerkort for bil 1926, fornyet i 1937.
 • 01.07.1966 ble distriktslege Just Broch tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.
 • I et intervju med Hans Ånstad i Helserådet 6/12 er Just Broch nevnt slik: «Den gangen var det ca. 9 000 innbyggere i kommunen, betjent av distriktslegen og turnuskandidat pluss ikke minst min forgjenger, Just Broch som drev en liten praksis som pensjonist, vegg i vegg med distriktslegekontoret. Han var en erfaren lege og et godt menneske som var til stor hjelp for meg.»
 • Han ble bisatt fra Hadsel kirke 13. juli 1988 og er begravd i Oslo på Vestre gravlund (nr. 20.024).
 • 24. juli 2015 var vi, Eva og jeg, på besøk ved det gamle huset hans i Stokmarknes. I det innlegget er det også noen bilder tatt fra veien.

Kilder

 • Se også Hobbitsiden om slekten Broch og Hobbitebloggens side om Broch der det er flere innlegg om slekten. Her vil du også se hvor han er i vår del av slekten Broch .
 • Siden er første gang publisert 11. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger. Informasjon om nye opplysninger legges i et kort blogginnlegg på hovedbloggen, men presiseres ikke på denne siden.