09 – Lars Marius Bing Broch (1826-1882)

Lars M. Bing Broch (1879) Oslo Militære Samfunns portrettgalleri.
Lars M. Bing Broch (1879) Oslo Militære Samfunns portrettgalleri.

Lars Marius Bing Broch, f. 1. april 1826 i Fredrikstad, død 1. juli 1882 på Fredriksten festning

Han giftet seg 25. desember 1853 med Justine «Justa» Wilhelmine Marie Bing, f. 14. desember 1829 i Fredrikstad og død 25. 3.1923 i Christiana. Hun var datter av sorenskriver i Rakkestaad Just Johan Bing og Wilhelmine Magdalena Bremer og halvsøster av statsarkivar Just Bing.
 
Han  var sønn av Lars Ziegler Broch (1791-1838) og Susanne Marie Bing Broch (1795-1844).
 
De fikk 6 barn: Just Johan Bing Broch (1854-1947), Susanne «Sussi» Broch (1856-1945), Eivind Broch (1863- 1944), Kristine Broch 1866-1929), Paula Broch (1872-1920), Ole Jacob Broch (1875-1963).
 
Hans militære karrière
 
 • Avisen Den Constitutionell oppgir 22. mars 1846 under Befordring at Kadet Lars Marius Bing Broch befordres som sekondløinant i den 1ste Akershusiske Infanteribrigade med Ancinnitet fra 20de December 1845. Dette var etter avsluttet Krigsskole.
 • Detaljør i Den geografiske opmaaling 1847 og 1848.
 • I 1853-1857 var han inspeksjonsoffiser og lærer på Krigsskolen i landmåling, tegning og astronomi.
 • Trigonometrist i Den geografiske opmaaling 1861.
 • Topograf i Den geografi fra 1863. 
 • I 1863-66 var han trigonometrist ved den europæiske gradmaaling og utførte i 1865 en 1ste ordens triangelrekke Dovre-Romsdalen.
 • Adjoint i Generalstaben 1857 der han avanserte i gradene, til han 27. september 1866 ble oberstløitnant og tillike kontorchef ved Den geografiske Opmaling, svarende til den senere chef- eller direktørstilling. Denne posten hadde han til 1878.  Han var sentral i den 1872 gjennomførte nyorganisasjon av Opmaalingen.
 • Broch reiste flere ganger med offentlig stipendium til utlandet og oppholdt han sig vinteren 1862-63 i Wien, hvor han studerte forholdene ved den østerrikske generalstab, særlig dens militær-geografiske institut.
 • Formann i generalstabskommisjonen av 1876.
 • 1867 ble han ledamot av Svenska Krigsvetenskaps Akademien.
 • 16. februar 1878 ble han utnevnt til oberst og chef for 1ste Akershusiske infanteribrigade samt til kommandant på Fredriksten, en stilling han hadde frem til sin død 1. juli 1882. 
Litt kuriosa:
 • Broch, Justine (Justa) Vilhelmine Marie
  Broch, Justine (Justa) Vilhelmine Marie (1849)

  I folketellingen for 1865 er han og familien registrert i 0301 Kristiania kommune, Munkedammen 23, i bydelen Trefoldigheds Menighet som captein i Aarmeen og gårdeier. Det er to leiligheter og 11 beboere, hvorav tre tjenestepiger og to logerende en lærerinde og en landkadet (Just Christian Bing Ebbesen (f. 1848) fra Fredrikstad.

 • Oberst Lars Marius Bing Broch i sin tid var formand i Christiania Theaters direktion, dette var på den turbulente tiden på 1870-tallet da teater var alvorlig kulturpolitikk med sentrale norske aktører. Antagelig i 1873-74 da  svensken Ludvig Josephson ble leder for teateret. I boken Dokumenter og fragmenter fra Christianias teaterliv 1771-1899 er Josephson sitert på at Lars Broch var medsignatur i en lønnsforhøyelse (Bilton:79).
 • Han var i flere år formann i Oslo Militære Samfunn, og står som redaktør av Norsk Militært Tidsskrift – Det militære Samfund i Christiania: 1861-1862.
 • Han utgav i 1860 en lærebok i landmåling, en «Veiledning ved utførelse av terrængrekognosceringer» samt en «Jordbeskrivelse for folkeskolen«, som ble utgitt etter offentlig foranstaltning.
 • Medlem av Det Trondhjemske Selskab  og av Videnskabsselskabet i Christiania.
 • Formand i Den norske Turistforening og i Centralforeningen 1869-1878. 
 • I 1872 var han jurymand ved den nordiske utstilling i Kjøbenhavn og i 1875 Norges kommissær ved den geografiske kongres og utstilling i Paris.
 • Han hadde også en rolle i det nasjonale statistikkprosjektet Norges Land og Folk, der det i hovedsak var tanken at det som fantes av tilgjengelig statistisk, topografisk og anvendt naturvitenskapelig litteratur, skulle trekkes inn for å gi et mest mulig komplett bilde av landet og folket. Prosjektets offisielle introduksjon kom ved at sjefen for Den geografiske Opmaaling, oberstløytnant Lars Broch, i februar 1873 sendte stortingsrepresentant Johan Sverdrup et brev med forslag om at Opmaalingen burde gå i gang med et større prosjekt om en «statistisk-topografisk beskrivelse over Norge». Dette var ikke like populært alle steder, noe artikkelen «…men den statistikk-topografiske tradisjon var ikke død« fra Samfunnsspeilet i 2001/5 forteller om. 
 • Han hadde følgende ordner:
  • St. Olavs (Olafs) Orden 3.5 1870 «for fortjenstfuld Virksomhed ved den Geographiske Opmalling».
  • Fransk Officier de l´instruction publique (Off.Instr.publ.)
  • Officer Fransk Æreslegion (Off.F.Æ.L)
  • Ridder 1 Svensk Sverd-orden (R1 S.S.O)
  • Kommandør av 2. klasse Dansk Dannebrog-orden (K2 DDO)
  • Portugisk Christus-orden (Port.Chr.O.)
 • Oberstinne Justa Broch ble 90 år gammel og ble bisatt 28. juli 1920, hennes dødsannonse sto i Aftenposten 27. juli 1920.
 • Ekteparet er begravd på Vår Frelsers Gravlund grav 01.040.04.015

 

Kilder: 

 • Se også Hobbitsiden om slekten Broch og Hobbitebloggens side om Broch der det er flere innlegg om slekten. Her vil du også se hvor han er i vår del av slekten Broch .
 • Siden er første gang publisert 11. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger.