Innlegg om slekten Broch

Våpenskjoldet til slekten Broch
Våpenskjoldet til slekten Broch

Her samles kategorien innlegg om slekten Broch. Mesteparten av innleggene vil være knyttet til vår del av slekten Broch. 

Broch, norsk slekt. Slektens eldste kjente stamfar, Michel Olufsen Broch, døde som sogneprest i Steigen 1599. Hans sønnedatter Anne Abelsdatter Broch var gift med Oluf Pedersen (død 1638), sogneprest i Nesna. Deres sønn, buntmaker i Trondheim Peder Olufsen (ca. 1630–1708) tok morens navn. Han var far til bl.a. res.kap. i Vefsn Ole Pedersen Broch (1669–1731) 

Brochslektens nålevende hovedgrener stammer fra Ole Pedersen Brochs tre sønner – sogneprest i Nærøy Ludvig Fredrik Broch (1704–73), kaptein Hans Henrik Broch (1710–80) og sogneprest i Biri Johan Jørgen Broch (1712–92).

Informasjon om våpenskjoldet
Informasjon om våpenskjoldet

Slekten Broch har også et familielegat, opprettet ved testament av 1885 av matematikeren professor, dr. Ole Jacob Broch og hustru Friederike Ernestine Wilhelmine Schmidt. Av legatets avkastning kan det deles ut porsjoner til eldre, trengende kvinner av den Brochske slekt. Berettigede til å motta legatporsjoner er etterkommere av Ole Pedersen Brochs tre sønner (unntatt etterkommere av garver Lorentz Broch, som var født utenfor ekteskap).

Det ligger ute en del informasjon om slekten Broch på nettsiden Broch under Hobbiten.net. Her ligger også sleksboken av Finne-Grønn, S.H.: Legatslegten Broch fra 1925 og oppdateringen av Ole Jacob Broch Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch fra 1956.

Vår del av slekten Broch
Dette er vår del av slekten, parantesen refererer seg til slektsboken

 • Michel Olufsen Broch (død 1599) – Sogneprest Stegen. (s 1)
 • Abel Michelsen Broch (død 1613) – Sogneprest Stegen. (s 1)
 • Anne Abelsdatter Broch (død 1638) – Gift med Oluf Pedersen. (s 1)
 • Peder Olufsen Broch (ca. 1630-1708) – Gift med Kirsten Olufsdtr. Fuglesang (død 1680) og senere Inger Andersdtr. Buntmaker (død 1719). (s 1)
 • Ole Pedersen Broch (1669-1731) – Gift med Dorthe Resen (1678-1760). Resid. kapellan til Vefsen. (s. 2)
 • Johan Jørgen Broch (1712-1792) – Gift i 1744 med Andrine Severine Ørtlein (1723-1761) og i 1762 med Susanne Boldæus (1735-1773). Sogneprest Biri. (C – s. 45)
 • Lorentz Broch (1755-1803) – Gift med Elisabeth Marie Norop (1757-1819). Han var infanterikaptein. (1e – s. 70)
 • Lars Ziegler Broch (1791-1838) – Gift med Susanne Marie Bing (1795-1844). Han var overtoldbetjent og fhv. premierløytnant. (2a – s. 70)
 • Lars Marius Bing Broch (1826-1882) – Gift med Justine Wilhelmine Marie Bing (1829-1920). Han var offiser og siste stilling var som oberst og kommandant på Fredriksten festning. (3g – s. 73)
 • Just Johan Bing Broch (1854-1947) – Gift med Hedvig Ulrikke Fritzner (1849-1929). Han var ingeniør og politiker. Bilde fra Norsk Jernbanemuseum. (4a – s.74)
 • Just Broch (1895-1982) – Gift med Margit Kristine Knudsen (1855-1949). Han var distriktslege i Stokmarknes. (5c – s.74)
 • Jan Ulrik Broch (1925-1986) – Gift med Ellinor Broch. Han var civilingeniør. (s. 74)
 • Leif E Broch (1961-) Gift med Eva Ohnstad Broch
 • Rebecca Onstad Broch / Thea Ohnstad Broch

Dersom det blir lagd flere innlegg om enkelte av de som står nevnt her, vil det bli lagd en kategori for denne, og dermed også en undermeny.