03 – Anne Abelsdatter Broch (f. ca 1600?)

Om henne finnes det lite informasjon. I Legatboken Broch fremgår det at hun ble gift med Oluf Pedersen. Han var residerende kapellan til Alstahaug og prest i Næsne (Nesna) fra 1618 til sin død 1638.

Det er kjent at de fikk et barn Peder Olufsen Broch. Det er allikevel verdt å merke seg at det i Legatboken Broch står «En søn av disse har formodentlig været:» Det synes med andre ord å være snakk «ikke verifiserte opplysninger».

Hennes far var Abel Michelsen Broch (død 1613), mor er ikke kjent.

Ulike nettsteder nevner at hun var født ca. 1600. Hvorvidt dette er tilfellet er ukjent for meg.

Far til hennes mann, Oluf Pedersen, var Peder Pedersen som var vicepastor i Trondenes fra 1592 og sogneprest til Alstahaug 1600 til 1639, og hvis bror var Jonas Pedersen, sogneprest til Bergens Korskirke 1619 til 1671.

Det er i Legatboken Broch nevnt at hennes far, Abel Michelsen Broch, hadde en annen datter, altså en søster til Anne Abelsdatter Broch. Om denne søsteren står det i en fotnote:

«Datteren Margrethe Abelsdtr. Broch blev gift med sorenskriver i Senjen Christopher Hansen Fyenbo og hadde sønnen hr. Peder Christophersen Broch, f. 26 octbr. 1641 i Senjen og død 1 febr. 1707 i Herøy som foged paa Helgeland. Se Finne.Grønn: Slegten Sverdrup . 

Da hr. Peder Christophersen Broch kaldes «fætter» til Peder Pedersen Broch, som var foged i Hardanger 1653 til 1661 og siden paa Søndmør, har hr. Abel Broch følgelig været dennes bedstefar. 

Beslegtet med disse h.u muligens været den mag. Peter Broch, som var født i Bergen 1571 «av fattige forældre» og var sogneprest til Bergens domkirke 1615 til sin død i 1631.»

Men, det finne altså lite informasjon om Anne Abelsdatter Broch. 

Kilder
  • Se også Hobbitsiden om slekten Broch og Hobbitebloggens side om Broch der det er flere innlegg om slekten. Her vil du også se hvor hun er i vår del av slekten Broch.
  • Siden er første gang publisert 15. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger. Informasjon om nye opplysninger legges i et kort blogginnlegg på hovedbloggen, men presiseres ikke på denne siden.