08 – Lars Ziegler Broch (1791-1838)

Han ble født 5. mars 1791 i Skjeberg, ble døpt 7 april 1791 og døde 13 september 1838 i Christiania som overtoldbegjent og fhv. premierløinant. Han var sønn av infanterikaptein Lorentz Broch og Elisabeth Marie Norop.

3. desember 1813 giftet han seg i Fredrikstad med Susanne Marie Bing, f. 26. januar 1795 i Fredrikstad. Hun døde 19. november 1844 i Christiania. Susanne Marie Bing var datter av kaptein Fredrik Christian Bing og Johanne Antonette Kuhlman. 

De fikk 9 barn: Paul Resen Broch (1813-1835), Lorentz Fredrik Christian Broch (1815-1862), Anne Cathrine Fahne Broch (1817-1904), Antonette Elisabeth Marie Broch (1819-1899), Johanne Erikke Søgaard Broch (1822-1904), Just Johan Reinholdt Ziegler Broch (1824-1888), Lars Marius Bing Broch (1826-1882), Johan Jørgen Broch (1827-1853), Øllegaard Wilhelmine Marie Andrine Broch (1829-1864).

I «Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814»  (Ovenstad:1948) fremgår det følgende om Broch (Brock), Lars sin militære karriere:

 • Hadde i desember 1811 tjent i 7 år.
 • Norsk landkadett 1. januar 1805 til 1. januar 1811.
 • sekondløinant à la suite (midlertidig ute av tjeneste) på ekstragasje ved Nordenfjeldske gevær infanteri regiment 1. januar 1811.

  Underoffiserer i Hæren fra perioden 1807–1814. Tegna av Andreas Bloch
  Underoffiserer i Hæren fra perioden 1807–1814. Tegna av Andreas Bloch
 • På yngst gasje ved 1. gevær jegerkompani 6. mars 1811.
 • På høiere gasje ved samme kompani 7. mars 1812.
 • Repetent ved Landkadettkorpset 1. januar  1811.
 • Premierløinant ved samme regiments 5 gevær musketer kompani 19. august 1814.
 • Utsatt på vartpenger,  antagelig fra 1. januar 1818.
 • Blev premierløinant ved Bergenske infanteribrigades Gravenske kompani 1. januar 1818.
 • Utsatt på vartpenger fra 28. oktober  1820.
 • Overtollbetjent i Fredrikhalds tolldistrikt 10. juni 1826.
 • Forflyttet til Bergens tolldistrikt 21. desember 1832 og til Kristiania tolldistrikt 16. februar 1835.

Litt kuriosa:

 • I Ovenstad fremgår det at han 7/12 1813 fikk tillatelse til ekteskap med jfr. Susanna Maria Bing. Datter av kaptein.
 • Huset matr. 100, eier overtollbetjent Lars Bing Broch, står i oversikten over hus som brant i bybrannen i 1830, fremgår det av Fredrikstad bys historie (s 273).

Kilder

 • S.H Finne-Grønn: Legatslegten Broch (1e – s. 70)
 • Olai Ovenstad (1948): «Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814» (Norsk Slektshistorisk Forening 1948) Med tillegg bind I.
 • Oversikt over forkortelser brukt i Ovenstad.
 • Fredrikstad bys historie (s 273).
 • Se også Hobbitsiden om slekten Broch og Hobbitebloggens side om Broch der det er flere innlegg om slekten. Her vil du også se hvor han er i vår del av slekten Broch .
 • Siden er første gang publisert 7. februar 2018, men blir oppdatert fortløpende etterhvert som det dukker opp nye opplysninger. Informasjon om nye opplysninger legges i et kort blogginnlegg på hovedbloggen, men presiseres ikke på denne siden.