Feil i tidsregistreringsskjema uke 16

VIKTIG – Feil oppdaget i versjon 1.0 (Endret 2. juni 2019)

I påske uken, uke 16, er det i versjon 1 skrevet feil tall, 5, i «Antall dager med normal arbeidstid» (den turkise celle J17).

Cellen viser 5, men beregnes ut i fra 4,6. Noe som altså er feil. Rett tall skal være 2,6. To hele dager (07:30) og en 0.6 dag (4:30). Grunnen til at cellen viser kun 1 siffer, er at den er formatert til kun å vise 0 desimaler. Dette innebærer at alle tall vises som et siffer, men beregnes ut i fra verdien som står i cellen – som du ser av formellinjen når du klikker i cellen J17.

Hva må du gjøre? Stå i celle J17, skriv inn 2,6. Det vil vises som 3, men beregnes ut i fra 2,6. Sjekk i formellinjen at det står 2,6 og at cellen over (J16) viser 19:30.

Du kan se et bilde som viser dette, Feil i tidsskjema uke 16 Celle J17.

Du finner skjemaet her