|Linker|Billed Galleri|Blogg|Tid|Oppslagstavlen|

Logoen til Hobbiten.net

|Broch|Opplæring|Om Hobbiten|Privat|Hjem|

Slekten Broch.

Broch-borgene - Familievåpen - Innsamling av slektsinformasjon - Legat - Linker - På Stortinget - Sleksboken Broch - Ymse

Broch

Broch, norsk slekt. Slektens eldste kjente stamfar, Michel Olufsen Broch, døde som sogneprest i Steigen 1599. Hans sønnedatter Anne Abelsdatter Broch var gift med Oluf Pedersen (død 1638), sogneprest i Nesna. Deres sønn, buntmaker i Trondheim Peder Olufsen (ca. 1630–1708) tok morens navn. Han var far til bl.a. res.kap. i Vefsn Ole Pedersen Broch (1669–1731) og sogneprest i Sandsvær Balthazar Pedersen Broch (1691–1725); sistnevntes slektsgren døde ut i mannslinjen 1857.

Brochslektens nålevende hovedgrener stammer fra Ole Pedersen Brochs tre sønner – sogneprest i Nærøy Ludvig Fredrik Broch (1704–73), kaptein Hans Henrik Broch (1710–80) og sogneprest i Biri Johan Jørgen Broch (1712–92).

Sogneprest L.F. Broch var far til sogneprest i Stod Ove Christian Broch (1736–1809), som har stor kognatisk etterslekt (Matheson), og farfar til skipsfører i Bergen Jacob Thode Broch (1805–49).

Kaptein H.H. Broch var farfar til sogneprest i Askim Henrik Andreas Broch (1778–1833), som var farfars far til hoffsjef Peter Frederik Broch (1879–1973), som igjen var far til ambassadør Henrik Andreas Broch (1909–76). Sogneprest H.A. Broch var også morfar til historikeren, professor Ludvig Ludvigsen Daae (1834–1910) og morfars far til politikeren Bertram Dybwad Brochmann (1881–1956) og dennes fetter, forfatteren Georg Brochmann (1894–1952).

Sogneprest J.J. Broch var far til bl.a. kaptein Lorentz Broch (1755–1803) og premierløytnant Ole Jacob Broch (1758–1806). Førstnevnte var far til garver Lorentz Broch (1788–1832) og overtollbetjent, premierløytnant Lars Ziegler Broch (1791–1838). Lorentz Broch var farfar til forfatteren og kvinnesaksforkjemperen Lagertha Broch (1864–1952), professor i slaviske språk Olaf Broch (1867–1961), høyesterettsassessor Erling Broch (1875–1941), boligkontrollør Nanna Broch (1879–1971) og professor i zoologi Hjalmar Broch (1882–1969). Erling Broch var far til rektor Elisabeth (Lisbeth) Broch (1911–91).

Overtollbetjent L.Z. Broch var far til oberst Lars Marius Bing Broch (1826–82), som igjen var far til oberst Ole Jacob Broch (1875–1963). Dennes sønner var tidligere rådmann i Tønsberg (Peter) Theodor Broch (1904–98) – som igjen var stefar til høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch (f. 1939), og professor i medisin Ole Jacob Broch (1907–95), som igjen var far til professor i farmakologi, dr.med. Ole Jacob Broch (f.1940).

Premierløytnant O.J. Broch var far til oberstløytnant og krigskommissær Johan Jørgen Broch (1791–1860) og krigskommisær Hans Jacob Sparre Broch (1794-1887) som tok morens navn Sparre og har en betydelig etterslekt ved dette navn, samt generalmajor Theodor Christian Broch (1796–1863). Sønner av krigskommissær J.J. Broch var professor i matematikk Ole Jacob Broch (1818–89) og professor i semittiske språk Jens Peter Broch (1819–86).

I noen tilfeller har medlemmer av slekten valgt morens etternavn, som for eksempel Sparre, Werenskiold, og Brochmann.

Slekten Broch har også et familielegat, opprettet ved testament av 1885 av matematikeren professor, dr. Ole Jacob Broch og hustru Friederike Ernestine Wilhelmine Schmidt. Av legatets avkastning kan det deles ut porsjoner til eldre, trengende kvinner av den Brochske slekt. Berettigede til å motta legatporsjoner er etterkommere av Ole Pedersen Brochs tre sønner (unntatt etterkommere av garver Lorentz Broch, som var født utenfor ekteskap).

Litteratur:
Broch, O.J.: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch
Finne-Grønn, S.H.: Legatslegten Broch.

Kilde: Store Norske Leksikon.


Det var i mai 2005 229 personer i Norge som heter Broch i følge Statistisk Sentralbyrå. Dette var en vekst på 1 person fra juni 2004, men i januar 2018 er vi nede på 227, med andre ord litt og frem og litt tilbake... Hvor mange det er i dag kan du jo selv sjekke ut på nettsidene til SSB hvor du finner navnestatistikken.

Men, en broch er ikke bare en Broch, reiser du over Nordsjøen finner du restene av mange brocher der. Og vet du ikke hva som er forskjellen mellom en broch og en Broch, kan du jo sjekke det ut her på siden om broch-borgene.

Slekten har også eget familievåpen og det skal finnes i Riksarkivets seglsamling. Jeg har noen varianter av familievåpenet som du kan sjekke ut, men først en advarsel... jeg innestår ikke for det heraldiske på de "kreative" versjonene. Er du spesielt interessert i segl og andre familievåpen, kan du se på denne nettsiden av Hans Cappelen der det også finnes en heraldisk litteraturliste. Her er en annen side, Anita & Lasse, som har en link-side med Heraldikk som tema.

 

Sleksboken Broch:
I sin tid ble det opprettet et slektslegat. For å holde "styr" på hvem som var fortrinnsberettiget, ble det utarbeidet en egen sleksbok av S.H Finne-Grønn: Legatslegten Broch : fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysningerom slegten forøvrig. Den kom ut i 1927, og i 1950 kom det en oppdatering av Ole Jacob Broch: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch.

Alt dette finner du noe mer informasjon om på siden om Broch-legatet. Her er uansett linker til bøkene:

  S.H Finne-Grønn: Legatslegten Broch. (pdf-format 7,8 mb)
  Ole Jacob Broch: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch.

 

Vår del av slekten Broch

Dette er vår del av slekten, parantesen refererer seg til slektsboken. På Hobbit-bloggen legger jeg ut artikler der jeg samler informasjon om ulike Broch'er. Velg Sider om Slekten Broch og du vil få opp en meny for de ulike Broch som er nevnt her. Hvis du velger menyene Blogginnlegg om slekten Broch, vil du få opp alle innlegg som er i kategorien Broch.

Ulike Broch-linker
Om du søker på nettet, får du et hav av treff på ulike Broch'er. Jeg har samlet litt som jeg har kommet over. Broch på Stortinget har jeg samlet i denne siden som er fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Stortinget. Du finner også en del om ulike Broch om du søker på Broch i bøkene om stortingsbiografiene av Tallak Olsen Lindstøl fra 1914 og 1915:

Ellers anbefaler jeg å se litt på bloggposten Slektsgransking på nettet. Her finner du en del tips på hvor jeg har funnet informasjon. Spesielt anbefaler jeg Nasjonalbiblioteket, som ikke bare er en kulturskatt, det er en gullgruve av bøker som er skannet og elektronisk tilgjengelig med fulltekstsøk.

Bøker:

Hjemmesiden til Georg Andreas Broch

Han arbeider med å samle opplysninger om de norske Brock/Broch-slektene med tanke på å utgi en oppdatert slektsbiografi.  Utgangspunktet for arbeidet er S. H. Finne-Grønns bok Legatslegten Broch fra 1927.

I arbeidet med slektsbiografien etterlyses alle opplysninger om personer i slektene Brock/Broch.  Eksempelvis er biografiske, genealogiske og historiske opplysninger av stor interesse, enten de skriver seg fra egne opptegnelser, bøker, avisutklipp, lydopptak, film eller fotografier. Opplysninger om de norske Brock/Broch-slektenes mange forgreninger til andre land etterlyses også.

Broch-slekten finnes også i Danmark og du finner mer om det på Broch-Brock.dk Såvidt jeg forstår er ikke slektene i Danmark og Norge den samme, en del informasjon om det finner du på en DIS.dk-debatt.

Nettsiden til Leif Skjerve fra Bodø, finner du i hans slektsinformasjon en del informasjon om flere Broch. Under informasjon om Steensdatter Lindved, Øllegaard  1650?- (...). Her angis det bla at: "Det kan tilføyes at Øllegaard Steensdatter i Nærøy hadde datteren Dorthe Christoffersdatter f kr 1678 gift med Ole Pedersen Broch f 1669 i Trondhjem.  Kirsten Steensdatter i Orkdal hadde sønnen Anders Clausen Parelius f 1677 gift 1705 med Ingeborg Pedersdatter Broch. f 1676."

Det er også oversikt over en del Broch på hans personnavnside.

Om jeg har forstått det helt rett, skal denne delen av nettsiden til Leif Skjerve fra Bodø gi noe informasjon om et epitafium fra Melhus kirke og der nevnes der bla Dorthe Steensdatter Resen som blev gift med Ole Pedersen Broch, res kap Vefsn fra 1703, og da snakker vi jo om "ur-Brocher". Her i pdf-format.

Om akkurat det epitafium fra Melhus kirke som er nevnt hos Leif Skjerve, finnes det åpenbart ulike oppfatning. En annen oppfatning, finner du på nettsiden til Simon Ellefsen der han viser til sin norske arv. Her finner du også ulik Broch-informasjon. Begge sidene finner du her i pdf-format: Norske arv og stamtavlen til Olav Håkonson som skal være en "Brochsk" stamfar.

Fra en gammel nettside til Christian F. Scheel, finner du informasjon om ulik slektslitteratur, her i pdf-versjon. Her finner du bla oversikt over ulik "Broch-lektyre".

Riksarkivet har noen smakebiter fra en fotoutstilling om Nanna Broch og du finner også en artikkel om henne av Kari J. Brandtzæg Nanna Broch: «Gode hjem for alle!» Med kvinner og kunst for en bedre boligpolitikk"

Militære Broch og Broch i krig.
Det finnes en del informasjon om militære Broch'er. Hvis du finner frem til Olai Ovenstad (1948): "Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814" (Norsk Slektshistorisk Forening 1948), så er det jo et funn av informasjon om ulike miliære offiserer. Jeg har lagt ut siden med forkortelser som blir brukt i denne boken.

I MILITÆRJURIDISKE SMÅSKRIFTER NR. 12 av Can jur Geir-Otto Johansen finner du informasjon om flere militære Broch'er. Last ned pdf'en og søk etter Broch.

Broch i krig har jeg funnet noe informasjon om. Her er en kopi av noen sider fra boken til Andreas Hauge; Norge i krig fra 1960. Her fortelles det om major Thomas Broch som falt i slutten av april 1940 i området Gausdal.

En annen Broch som er nevnt i forbindelse med 1940, er oblt. Leif Broch, han er min bestefars bror. Landvernsbatj IR 16 var etter mobiliseringen under direkte kommando av oberstløytnant Broch. Riksarkivet har en del rapporter fra ham -Rapporter om deltakelse i krigen i Norge 9 april - 9 juni 1940. Disse har jeg nå fått kopi av og her er de i pdf (9,2 MB)

Harald Broch, var rittmester og ble etterhvert oberst, og har skrevet bok om Befalsskolen for Kavaleriet. Han er, sammen med oberst O. J. Broch som tjenestegjorde ved 1. div, I.R.2 - Jegerkorpset IR, nevnt i en oversikt fra Robert Mårtensson

Riksarkivet har et eget arkiv fra Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor, 1940-1945, og på s. 110 finner du opplysninger om når min bestefar Just Broch, min bestemor Margit Kristine Broch, min far Jan Ulrik Broch og min onkel Lars Marius Broch kom til Sverige.

Andre Broch linker - Noen mer ymse sider der det finnes en Broch eller noe om Broch:

 

 

Nå finnes det som sagt mye, mye mer, men jeg har ingen ambisjoner om å finne frem til alle. Men, det ligger der for de som har interesse for det, et klikk eller to unna, og på nettet er du jo allerede...

Trenger du Adobe Acrobat Reader kan du få den her

Til toppen.