|Linker|Billed Galleri|Blogg|Tid|Oppslagstavlen|

Logoen til Hobbiten.net

|Broch|Opplæring|Om Hobbiten|Privat|Hjem|

Arbeidstidsskjema - fleksitidskjema.

2024 Versjon.

Det er ikke gjort endringer i 2024 versjonen.

Hvordan laster jeg ned tidsregistreringsskjemaet?

Det er mange veier til Rom, og her er en av dem.

  1. Klikk på lenken med filnavnet Ditt_navn_Avdeling_2024_Tidsregisteringsskjema_(v01.0).xlsx eller pek på lenken og høyreklikk med musen mens du peker på linken.
  2. Velg Lagre.
  3. Velg en fil-katalog der du vil lagre filen, gjerne en nettverkskatalog eller en OneDrive, Dropbox (tilsvarende) slik at du alltid har backup...
  4. Finn filen med Windows Utforsker der du har lagret den og dobbelt-klikk på filen for å åpne den.
  5. Du må antagelig åpne den for redigering av sikkerhetsmessige årsaker, noe som antagelig gjelder for alle Office-filer du klikker på. Det kan være at når du har åpnet filen i Excel, vil du se filnavnet og at det står [Skrivebeskyttet]. Dette betyr kun at du må lagre filen under et annet navn.
  6. Velg Lagre eller Lagre som.
  7. Gi filen et navn - F.eks Ditt navn - år - avdeling - Tidsregistreringsskjema.
  8. Lag en snarvei til skrivebordet og oppstartskatalogen. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, se i brukerveiledningen.

Noe merkelig..

Det skjer av og til at Excel roter det til, sjeldent, men som sagt av og til. De som skjer er at du får lov til å endre på en celle eller to som er skrivebeskyttet, og det skal du jo ikke få lov til. Hvordan det kan skje vet jeg ikke, for jeg har ikke klart å finne noe om dette eller rekonstruere feilen. Da har du to valg. Enten last ned et nytt skjema og legg inn alle tidspunktene ved å kopiere dem eller send det til meg, så kan jeg hjelpe deg.

i 2021 fikk jeg et par tilbakemelding om at enkelt får opp feil årstall i regnearket, 2017, Det virker som feilen oppstår på grunn av versjonsoppgradering i Excel. Hos meg på Office 365 og Office 2010 er alt ok og det er ikke mulig å rekonstruere feilen.

Hvis noen har en ide om hva som kan være årsaken, er jeg takknemlig for tilbakemeldinger.

Her kan du se en utskriftsversjon: Pdf-versjon av skjemaet - Her kan du se 2024-kontrollversjon av skjemaet, en versjon med tid på alle arbeidsdager og en versjon med tid på alle dager. Her er sjekklisten.

Jeg har lagd en fil med oversikt over en del vanlige feil. De feilene som går igjen er manglende bruk av kolon når det skrives klokkeslett og timer.

Se også bloggartikkelen Tips til føring av arbeidstid.

Hvis du har lyst til å bidra litt økonomisk, kan du gi en liten gave til Leger Uten Grenser. Jeg har ingen forbindelse til dem, men støtter deres viktige arbeid.

Om skjemaet
Filen er en vanlig Excelfil, men den er skrivebeskyttet slik at du må lagre den med et annet navn. Årsaken til at jeg har gått bort fra en Excelmal har sammenheng med hvordan Microsoft nå i Office 2016 bruker maler i Office. Hvis du av en eller annen grunn vil ha den i formatet xltx, så kan du bare lagre den som Excel-mal-.
Fra 2013 er skjemaet lagt opp slik hver uke beregnes ut i fra daglig normal arbeidstid * antall arbeidsdager. Du kan dermed selv endre din normale arbeidstid om den ikke er 7:30t med (betalt lunsj) til f.eks 8:00. Det er dermed ikke behov for et eget skjema for de som har 40-t uke eller andre varianter. I tillegg er årsoversikt, merknader og brukerveiledning ajourført. For de som har en normal arbeidsdag på 07:30 timer med betalt lunsj, er alt forhåndsutfylt.

Ikke 7:30t arbeidsdag?
Dersom du har annen arbeidstid , f.eks 8:00) må du endre Normal arbeidstid per dag er timer i turkis celle F18. Dette gjør du i januar og den kopieres automatisk over til alle de andre månedene. Du kan også manuelt endre Normal arbeidstid pr dag er timer for den enkelte måned, men dette anbefales ikke og normalt skal det ikke være behov for det.

For de som har 40-timers uke (og andre varianter) er det litt spesielt for onsdag før påske, jule- og nyttårsaften. I disse månedene må det gjøres en liten korrigering, men hvordan du gjør dette fremgår av påske-måneden og i desember.

Deltidsjobbing
Jobber du deltid og arbeider fulle dager må du også endre hvor mange dager du jobber i den enkelte uke.

Litt mer info.
Oppdager du feil/får du feil, sjekk først filen Vanlige feilmeldinger Tidsregistreringskjema. Deretter sjekker du denne nettsiden eller min blogg Hobbitbloggen for å se om det er noen meldinger om feil i skjemaet. Deretter kan du sende meg en epost.

Det er foretatt en nitidig kvalitetskontroll, men jeg verken kan eller vil garantere noe... smiley Om du ønsker å se grunnlaget for kvalitetskontrollen kan du se på denne filen.

Jeg har lagd en brukerveiledning. Du leser den sannsynligvis ikke allikevell... men den er nå her og finnes også i skjemaet.

Oversikt over endringer i tidligere versjoner finner du her.

For de som er opptatt av Excel, kan jeg for øvrig nevne referansearket mitt "Excel på et ark". Der har du en A4-side med nyttig info om Excel.

Jeg vil også henvise til "Erlandsens Excel Side", en meget bra hjemmeside der fikk fant ut jeg hjelp til å finne ut hvordan jeg kunne regne med minustid. Den oppdatertes nå kun på engelsk Erlandsen Data Consulting.

Hva er dette?
Det er et Excel regneark som oppsummerer din arbeidstid for hver dag. Arbeidstiden er fordelt på: Normal arbeidstid, ekstra arbeidstid (fleksitid som du arbeider opp), fravær i arbeidstiden, og overtid (som summeres for seg). Summen av arbeidstid trekkes så i fra den arbeidstiden du skal jobbe den uken.

Du skriver inn når du kommer og når du går for den enkelte dag, og arbeidstidens summeres for den enkelte uke
- med fratrekk for eventuelt fravær i arbeidstiden (f.eks ute en time i private gjøremål)
- og tillegg for eventuell ekstra fleksiarbeidstid (f.eks når du gikk ned på kontoret kl 1800 og arbeidet til 2100 fordi du skal avspasere neste mandag).

Er du ikke på jobb fordi du avspaserer, skriver du ingen ting. Er du syk eller på ferie skriver du normalarbeidsdag.

Pålagt overtid føres i egen kolonne da du er pålagt å holde oversikt over dette i henhold til arbeids- og miljøvernlovens § 10-6.

Regnearket er basert på arbeidstid for den enkelte uke og måned, og status overføres automatisk til neste måned. I tillegg får du en samlet oversikt på et eget ark (her i pdf). Det er også med et kladdeark som f.eks kan brukes til å regne ut fordeling på overtid antall timer på henholdsvis 50% og 100%.

For å unngå at du gjør feil, får du kun lov til å skrive i felter der det skal registeres klokkeslett eller merknader. Alle andre felt/celler er skrivebeskyttet - dvs at de er sperret for skriving.

Hvorfor har jeg lagd dette skjemaet?

Hvorfor? Fordi jeg alltid har "hatet" å registrere timer og minutter, for så å måtte legge sammen og trekke fra. I tillegg har noe av motivasjonen vært den samme som for denne nettsiden; skal du lære deg et program - må du bruke det.

Skjemaet ble første gang lagd en gang på 90-tallet.

Skjemaet er lagd på min fritid - i utgangspunktet til mitt eget bruk, og hverken jeg eller noen andre tar noe ansvar for bruken av det. Jeg lager hvert år nye versjoner, og legger den ut her på min nettside www.hobbiten.net. Jeg legger melding på Twitter via @lebroch #flexitid når det er lagt ut. Tilbakemeldinger kan du gi ved å sende meg en

For øvrig, er du ikke fornøyd med skjemaet, kan du jo bare la være å bruke det.... Smiley

Se også min bloggartikkel om bruk av IOS-app'en Routine Log for å huske å registrere klokkeslett når du ikke sitter foran pc'en. Sjekk også denne siden hos Arbeidstilsynet om Registrering av arbeidstid der det fremgår at: "Arbeidsgiver skal ha skriftlig dokumentasjon på hvor mye den enkelte arbeidstaker arbeider, det vil si hvor mange timer arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon." og "Det er ingen krav til hvordan registreringen skal foregå, eller til manuell eller elektronisk føring."

Til toppen