|Linker|Billed Galleri|Blogg|Tid|Oppslagstavlen|

Logoen til Hobbiten.net

|Broch|Opplæring|Om Hobbiten|Privat|Hjem|

Slekten Broch.

Broch-borgene - Familievåpen - Innsamling av slektsinformasjon - Legat - Linker - På Stortinget - Sleksboken Broch - Ymse

Broch

norsk slekt. Slektens eldste kjente stamfar, Michel Olufsen Broch, døde som sogneprest i Steigen 1599. Etter ham finnes en tallrik etterslekt gjennom sønnedatteren Anne Abelsdatter Broch (gift med Oluf Pedersen, død 1638 som prest i Nesna), og dennes sønn Peder Olufsen (ca. 1630–1708), som tok morens navn Broch. Han var far til res.kap. i Vefsn Ole Pederssøn Broch (1669–1731). Dennes sønnesønn premierløytnant Ole Jacob Broch (1758–1806) var far til oberstløytnant og krigskommissær Johan Jørgen Broch (1791–1860) og generalmajor Theodor Christian Broch (1796–1863). Sønner av førstnevnte var professor i matematikk Ole Jacob Broch (1818–89) og professor i semittiske språk Jens Peter Broch (1819–86).

Ole Pederssøn Broch hadde også sønnen Johan Jørgen Broch (1712–92), som ble sogneprest i Biri. Han var farfar til garver Lorentz Broch (1788–1832) og overtollbetjent, premierløytnant Lars Ziegler Broch (1791–1838). Lorentz Broch var farfar til forfatteren og kvinnesaksforkjemperen Lagertha Broch (1864–1952), professor i slaviske språk Olaf Broch (1867–1961), høyesterettsassessor Erling Broch (1875–1941), boligkontrollør Nanna Broch (1879–1971) og professor i zoologi Hjalmar Broch (1882–1969). Erling Broch var far til rektor Elisabeth (Lisbeth) Broch (1911–91).

Lars Z. Broch var far til oberst Lars Marius Bing Broch (1826–82), som igjen var far til oberst Ole Jacob Broch (1875–1963). Dennes sønner er tidligere rådmann i Tønsberg (Peter) Theodor Broch (1904–98) – som igjen var far til direktør Lars Oftedal Broch (f. 1939), og professor i medisin Ole Jacob Broch (f. 1907).

Litteratur:
Broch, O.J.: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch, Finne-Grønn, S.H.: Legatslegten Broch.

Kilde: Store Norske Leksikon.


Det er nå 229 (pr. 2. mai 05) i Norge som heter Broch i følge Statistisk Sentralbyrå. Dette er en vekst på 1 person fra 28. juni 04, så det går fremover - om noe sakte... Hvor mange det er i dag kan du jo selv sjekke ut på nettsidene til SSB hvor du finner navnestatistikken.

Men, en broch er ikke bare en Broch, reiser du over Nordsjøen finner du restene av mange brocher der. Og vet du ikke hva som er forskjellen mellom en broch og en Broch, kan du jo sjekke det ut her på siden om broch-borgene.

Slekten har også eget familievåpen og det skal finnes i Riksarkivets seglsamling. Jeg har noen varianter av familievåpenet som du kan sjekke ut, men først en advarsel... jeg innestår ikke for det heraldiske på de "kreative" versjonene. Er du spesielt interessert i segl og andre familievåpen, kan du se på denne nettsiden av Hans Cappelen der det også finnes en heraldisk litteraturliste. Her er en annen side, Anita & Lasse, som har en link-side med Heraldikk som tema.

 

Sleksboken Broch:
I sin tid ble det opprettet et slektslegat. For å holde "styr" på hvem som var fortrinnsberettiget, ble det utarbeidet en egen sleksbok av S.H Finne-Grønn: Legatslegten Broch : fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysningerom slegten forøvrig. Den kom ut i 1927, og i 1950 kom det en oppdatering av Ole Jacob Broch: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch.

Alt dette finner du noe mer informasjon om på siden om Broch-legatet. Her er uansett linker til bøkene:

  S.H Finne-Grønn: Legatslegten Broch. (pdf-format 7,8 mb)
  Ole Jacob Broch: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer eller er født med navnet Broch. (pdf-format 528 Kb)

 

Broch-linker
Om du søker på nettet, får du et hav av treff på ulike Broch'er. Jeg har samlet litt som jeg har kommet over. Broch på Stortinget har jeg samlet i denne siden som er fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste og Stortinget.

Just Johan Bing Broch (1854-1947) var ingeniør og politiker - og min oldefar.

Hjemmesiden til Georg Andreas Broch

Han arbeider med å samle opplysninger om de norske Brock/Broch-slektene med tanke på å utgi en oppdatert slektsbiografi.  Utgangspunktet for arbeidet er S. H. Finne-Grønns bok Legatslegten Broch fra 1927.

I arbeidet med slektsbiografien etterlyses alle opplysninger om personer i slektene Brock/Broch.  Eksempelvis er biografiske, genealogiske og historiske opplysninger av stor interesse, enten de skriver seg fra egne opptegnelser, bøker, avisutklipp, lydopptak, film eller fotografier. Opplysninger om de norske Brock/Broch-slektenes mange forgreninger til andre land etterlyses også.

Broch-slekten finnes også i Danmark og du finner mer om det på Broch-Brock.dk Såvidt jeg forstår er ikke slektene i Danmark og Norge den samme, en del informasjon om det finner du på en DIS.dk-debatt.

Om jeg har forstått det helt rett, skal denne delen av nettsiden til Leif Skjerve fra Bodø gi noe informasjon om et epitafium fra Melhus kirke og bla Dorthe Steensdatter Resen som blev gift med Ole Pedersen Broch, res kap Vefsn fra 1703, og da snakker vi jo om "ur-Brocher". Her i pdf-format.

Om akkurat det epitafium fra Melhus kirke som er nevnt hos Leif Skjerve, finnes det åpenbart ulike oppfatning. En annen oppfatning, finner du på nettsiden til Simon Ellefsen der han viser til sin norske arv. Her finner du også ulik Broch-informasjon. Begge sidene finner du her i pdf-format: Norske arv og stamtavlen til Olav Håkonson som skal være en "Brochsk" stamfar.

Ellers er det finner du informasjon om ulik slektslitteratur her, pdf-versjonen her. Her finner du bla oversikt over ulik "Broch-lektyre". Det er fra nettsiden til Christian F. Scheel.

Riksarkivet har noen smakebiter fra en fotoutstilling om Nanna Broch

Det finnes en del informasjon om militære Broch'er.

Broch i krig har jeg funnet noe informasjon om. Her er en kopi av noen sider fra boken til Andreas Hauge; Norge i krig fra 1960. Her fortelles det om major Thomas Broch som falt i slutten av april 1940 i området Gausdal. En annen Broch som er nevnt i forbindelse med 1940, er oblt. Leif Broch. Landvernsbatj IR 16 var etter mobiliseringen under direkte kommando av oberstløytnant Broch. Riksarkivet har en del rapporter fra ham. Disse har jeg nå fått kopi av og her er de i pdf (9,2 MB)

Rittmester Harald Broch (53) var åpenbart på Befalssk. for Kavaleriet. Han er sammen med oberst O. J. Broch som tjenestegjorde ved 1. div, I.R.2 - Jegerkorpset IR, nevnt i en oversikt fra Robert Mårtensson

Andre Broch linker - Noen mer ymse slekstsider der det finnes en Broch:

Nå finnes det som sagt mye, mye mer, men jeg har ingen ambisjoner om å finne frem til alle. Men, det ligger der for de som har interesse for det, et klikk eller to unna, og på nettet er du jo allerede...

Trenger du Adobe Acrobat Reader kan du få den her

Til toppen.